Kan Politiken books huske hvor i min e-bog, jeg nåede til?

Politiken Books applikationen husker altid hvor i bogen du er kommet til. Så du kan uden problemer stoppe med at læse, uden at skulle bekymre dig om, hvor langt du nåede i din e-bog.

Næste gang du skal læse videre, vil bogen åben op på den sidst læste side.

Rigtig god fornøjelse!

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning